Cesta automobilem do Itálie

Itálie

Stručné info

Svícení

Mimo obec je povinné celoroční svícení po celý den

Povolené množství alkoholu v krvi

Alkohol: 0,5 ‰

Místní měna

Euro (EUR)

Telefonní předvolba

+ 39

 

Rychlostní limity


Rychlostní limity

Pozn.: Za vlhka platí na dálnicích limit 110 km/h, na rychlostních silnicích 90 km/h. Za mlhy je rychlost snížena na 50 km/h. Na dálnicích se třemi pruhy platí limit 150 km/h v případě, že to značení povoluje.

Základní informace pro motoristy

Nezapomeňte hlavně na: značku CZ (při cestách po EU již není nutná, jestliže máte EU registrační značku), zelenou kartu, lékárničku, varovný trojúhelník a reflexní vestu. Doporučujeme hasicí přístroj.

Parkování

Černožluté vodorovné značení znamená zákaz parkování, také žlutě označené plochy, např. pro taxi nebo bus, nemohou být použity pro parkování. Pro označení jednotlivých parkovacích zón se používají různobarevné čáry na vozovce. Bílá znamená bezplatné parkování, modrá placené parkování. V modrých zónách se platí poplatek buď prostřednictvím parkovacího automatu nebo je možné zakoupit parkovací kartu v novinovém stánku. Pozor při vjezdu do historických měst, ve kterých je vjezd do centra regulován speciálními značkami.

Telefonování během jízdy je povoleno pouze se sadou hands free. Otáčení, couvání a nepovolená změna pruhu je v prostoru mýtnic, nájezdech na dálnici a dálničních sjezdech vysoce pokutována, často také se zákazem jízdy.

Dopravní značení

 • Zelené dopravní značky značí dálnice.
 • Modré dopravní značky značí silnice.
 • Bílé dopravní značky značí místní cíle.

Italské dopravní značení

Mýtné

Italský systém výběru mýta na dálnicích se může jevit jako poměrně komplikovaný. Další potíží je skutečnost, že o dálnice a výběr mýtného se stará mnoho společností. Následující rady by Vám měly pomoci se zorientovat při jeho placení. Výše mýta záleží na délce projetého úseku, mýtné je účtováno na základě lístku (Biglietto), který si vyzvednete při vjezdu na dálnici stisknutím červeného tlačítka. Vyvarujte se ztracení lístku, což by Vás mohlo přijít draho. Některé úseky mohou být zpoplatněny konstantní částkou nezávisle na ujeté vzdálenosti (např. Napoli tangenziale), jedná se o tzv. otevřené systémy tzn., že při výjezdu se neodevzdává lístek. Při změně z otevřeného na uzavřený (cena závislá na délce) si nezapomeňte vzít lístek.

Přehled tras s otevřeným systémem

 • A 9 Como – Milano
 • A 3 Varese – Milano
 • A 5 Morgex – Aosta
 • A 32 Torino – Bardonecchia
 • A 12 Roma – Civitavecchia
 • A 3 Napoli – Salerno
 • A 20 Messina – Furiant
 • A 19 Cefalu – Buonformello

Mýtné může být zaplaceno následujícími způsoby (pokyny Autostrade)

 • hotově
 • kreditní kartou
 • kartou Viacard
 • elektronicky pomocí Telepass

Pro turisty je nejpohodlnější zaplatit v hotovosti přímo požadovanou částku, kterou uvidíte na displeji. Doporučuje se mít vždy hotovost v rezervě. Při placení lze využít i speciální magnetickou kartu Viacard, kterou lze zakoupit v klientských centrech Punta blu nacházejících se u mýtnic (Alt stazione) a na mnoha dalších místech, v hodnotě 25, 50 nebo 100 €. Rovněž existuje i verze karty Viacard, která je vyúčtována pravidelně za určité období, pro turisty je však pohodlnější využít předplacenou kartu. Při placení Viacard se podívejte, kolik Vám zbývá kreditu a případně další úsek zaplaťte v hotovosti.

Dále je možné platit kartami Visa, Eurocard-MasterCard, Diners, Aura a American Express. Je potřeba kartu správně vložit do automatu, při neúspěšném pokusu o zaplacení je vydán účet, který je nutné většinou do 14 dní zaplatit, jinak hrozí vysoké penále. Zaplatit tento účet je možné na poštách nebo v klientských centrech, ale pozor na skutečnost, že zaplatit nedoplatek můžete pouze v klientském centru té společnosti, která Vám účet vydala! Na tomto lístku je rovněž vyznačena i RZ auta. Nezaplacený lístek je možné zaplatit také on-line prostřednictvím nové stránky na internetu. Poslední možností, jak platit za mýtné, je elektronicky použitím služby Telepass, která však vyžaduje zřízený účet a palubní jednotku v autě. Turistům je tato služba poskytována jen výjimečně. Placení probíhá v pravidelných intervalech.

Dálnice ve směru od Salerna a jižně do Kalábrie a Sicílie nejsou zpoplatňovány.

Mýtné brány

Postup při placení

Chcete-li účet, stiskněte na automatu „Richiesta scontrino“ nebo sdělte obsluze, že chcete účet (Scontrino). Podle toho jak budete platit, se musíte včas zařadit do příslušné fronty. Žlutě je označen Telepass a je rezervován pouze pro klienty využívající této služby, modře jsou označeny pruhy pro Viacard a kreditní karty (bez obsluhy), bíle pro hotovost a kreditní karty (s obsluhou).

Důležité upozornění: většinou jsou veškeré informace u mýtnic v italštině, rovněž i obsluha mluví pouze italsky!

A4 Torino-Milano-Venezia

Aktuální stav

Italské dálnice jsou ve skvělém stavu. Na většině dálnic je výborný asfaltový povrch, síť čerpacích stanic, které jsou přímo dostupné z dálnice, je poměrně hustá. U většiny stanic je motorest (síť Autogrill) a parkoviště. Parkoviště nejsou hlídaná a je třeba dbát zvýšené pozornosti, občas je problém zaparkovat. Vzdálenost další čerpací stanice je vždy vyznačena (Area succesiva). Na dálnicích se jezdí v rozporu s dopravní situaci v Itálii slušně a bezpečně, většina řidičů dodržuje maximální povolenou rychlost. Časté jsou elektronické kontroly rychlosti (Controllo elettronico della velocita), méně časté jsou běžné kontroly. Na dálnicích je mnoho elektronických tabulí informujících řidiče o situaci na dálnici.

V současné době běží několik projektů. Rozšiřování dálnice A 1 Řím – Bologna na šest pruhů přináší občas nemalé komplikace. Na severu země probíhá dostavba některých dálnic. Staveniště jsou značena jinak, než je běžně zvykem ve střední Evropě. Místo světelných značek se používají nízké značky s vlaječkami. Po celé Itálii probíhá doplňování svodidel a jejich výměna, jízdní pás tak často působí jako koridor.

Koloseum

Dopravní situace

Mimo dálnice je třeba dbát vysoké opatrnosti a zvýšené pozornosti. K častým jevům patří předjíždění v místech, kde je to zakázáno, přes plnou bílou čáru či dokonce dvojitou plnou čáru. Na křižovatkách je nutné dávat pozor, protože italští řidiči zejména na jihu moc často nerespektují přednost zprava či hlavní silnici (převážně v městských aglomeracích) a snaží se do křižovatky procpat. Rovněž se může stát, že Vám při odbočování mimo hlavní silnici vjedou do cesty. Dále je nutné počítat s vysokou hustotu provozu a vyvarovat se střetu s motocyklisty, kteří jezdí všude, kde se jenom trochu dá. Nedoporučuje se parkovat mimo vyhrazená a hlídaná parkoviště. Ve velkých městech je problém zaparkovat (Řím, Neapol), parkovací domy zde téměř nejsou a na ulicích se parkuje ve dvou řadách. Ve vlastním zájmu nikdy nenechávejte ve Vašem automobilu žádné cennosti. Na křižovatkách či u některých mýtnic prodávají přistěhovalci a nízké sociální skupiny obyvatelstva drobné zboží, je vhodné tak mít během jízdy zamčené auto a uzavřená nebo přivřená okna. V případě vystoupení z vozu mimo obec je povinné nosit reflexní vestu, policie pokutuje za její nepoužití.

Měření průměrné rychlosti (Tutor System)

Na některých úsecích italských dálnic se prostřednictvím speciálních zařízení – podobně jako v Česku na MO v Praze či v Rakousku Section Control – měří úseková rychlost.

Měření průměrné rychlosti

Seznam úseků se systémem Tutor

 • A 1 Milano – Napoli
 • A 4 Milano – Brescia
 • A 13 Bologna – Padova
 • A 14 Bologna – Taranto
 • A 24 Roma – L'Aquila – Teramo
 • A 25 Torano – Pescara
 • A 26 Genova – Gravellona

Aktuální přehled systému Tutor.

Měření rychlosti prostřednictvím radaru

Vedle pravidelného měření průměrné rychlosti často probíhá měření rychlosti radarem ať už prostřednictvím mobilních nebo stacionárních radarů (Autovelox).

Měření rychlosti

Aktuální přehled instalovaných radarů Autovelox.

Svátky a prázdniny

 • 1. ledna (Nový rok)
 • 6. ledna (Tři králové)
 • Velikonoční pondělí
 • 25. dubna (Den osvobození)
 • 1. května (Svátek práce)
 • 28. května (Svatodušní svátky v Jižním Tyrolsku)
 • 2. června (Národní svátek)
 • 15. srpna (Nanebevzetí Panny Marie)
 • 1. listopadu (Svátek všech svatých)
 • 8. prosince (Přijetí Panny Marie)
 • 25. a 26. prosince (Vánoce)

Ceny pohonných hmot

Stav k 25.2.2013, přepočet na Kč dle kurzu ČNB z 25.2.2013 (1 EUR = 25,500 Kč)

Natural 95

1,802 EUR (45,95 Kč)

Natural 98

1,940 EUR (49,47 Kč)

Diesel

1,708 EUR (43,55 Kč)

A23 Alpe-Adria

Slovník dopravního značení

attenzione

pozor

autostrada

dálnice

caduta sassi

padající kamení

centro

centrum

in caso di nebbia

za mlhy

deviazione

objížďka

lavori in corso

práce na silnici

parcheggio

parkoviště

rallentare

jeďte pomalu

senso unico

jednosměrka

uscita

výjezd

tornate

ostrá zatáčka

coda

zácpa

velocita

rychlost

peagino

mýto

zona di silenzio

zákaz troubení

tenere la destra

jezděte vpravo

sbarrato

uzavřeno

inizio zona tutelata

začátek zóny zákazu parkování

tutte le direzioni

všechny směry

prestare attenzione

zvyšte pozornost

Důležité kontakty

Hasiči

112

Policie

112

Záchranná služba

118

SOS

112

 

 

 

 

 

Stav: květen 2008

Pečlivě jsme pro Vás připravili tyto informace. Prosíme Vás o pochopení, že správnost a úplnost těchto informací je bez záruky.

Zrdroj: Převzato z portálu ceskedalnice.cz se souhlasem provozovatele.

ceskedalnice.cz